Crear una nova col·lecció

Aquest lloc permet crear col·leccions a les usuàries a partir dels continguts existents.

Per fer-ho clica al botó de crear i se t'obrirà l'arxiu en mode d'edició. Allà hauràs d'escriure un títol i una descripció i afegir els continguts que vulguis que formin part d'ella mitjançant les icones de + i -.

Quan guardis la col·lecció se't mostrarà una URL que hauràs de guardar ja que et permetrà editar la col·lecció en el futur.

La col·lecció no es farà pública automàticament, previament haurà de ser aprovada.

    No hi ha cap col·lecció